Условия за ползване

   Настоящите правила за използване, уреждат взаимоотношенията между „Секс БГ“ и всяко физическо лице , посетило сайта и използващо услугите и информацията. Осъществявайки достъп до уеб сайта на „Секс БГ“, Вие трябва да приемете условията, изложени по-долу, като в  противен случай нямате право да използвате тези страници.
Забранява се качването на следните видове коментари на статии :
 • Противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите условия, обществените норми и морал;
 • Съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на трети лица;
 • Които имат рекламна цел, освен с предварително писмено разрешение от „Секс БГ“
 • Чието съдържание нарушава права на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;
 • Представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
 • Които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
 • Нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.

Общи условия:

 • При изказване на мнение в „Секс БГ“ потребителят се съгласява мнението му да бъде публикувано и разпространявано.
 • „Секс БГ“  си запазва  правото да променя или изтрива публикувани от потребителите материали.
 • Предоставената от Вас лична информация няма да се предоставя на трети лица, освен ако не бъде изискана от държавни или упълномощени органи/лица..
 • Администраторите имат право да поставя на страниците на сайта реклами.
 • В някои случаи, ако Вие натиснете някои от рекламните банери може да се активизира cookie от рекламодателя. „Секс БГ“не контролира тези cookies.
 • „Секс БГ“ не носи отговорност за вреди, причинени от вируси върху софтуера, хардуера, телекомуникационните съоръжения; за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.
 • Тези условия могат да се променят по всяко време от собствениците на сайта, като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им.
 • В случай, че авторски права са нарушени или правата на интелектуална собственост са били накърнени по един или друг начин, моля да ни известите във възможно най-кратки срокове за да изтеглим съответната публикация от сайта , ако не успеем да постигнем договореност с автора или собственика й.
 • В случай, че Потребителят получи достъп до други интернет страници чрез сайта , администратора не потвърждава или поема никаква отговорност за съдържанието на друга интернет страница (включително и за действия на Потребителя предприети вследствие на възприемане на информация от друг сайт), до която Потребителят е получил достъп.
 •  Съдържанието на уеб страниците на „Секс БГ“ е със защитени авторски права. Всички текстови и мултимедийни  елементи се явяват изключителна собственост  на „Секс БГ“ и на техните автори. Никаква част от този сайт и съдържащите се в него публикации не може да бъде копирана, възпроизвеждана, модифицирана и/или разпространявана по какъвто и да е начин и независимо от средствата, без изричното писмено съгласие на собствениците.
 • Всеки потребител има право свободно да преглежда, използва и разпространява информацията от този сайт, като задължително информациите се използват без смислова редакторска намеса,“Секс БГ“ се посочва като източник, а към информацията се добавя активен линк към    http://sexbg.esy.es           като първоизточник. Всяко нерегламентирано използване на информации, собственост на http://sexbg.esy.es/ представлява закононарушение в съответствие с действащото българско законодателство.