Ученици чукат класната – част 2 (Упоената учителка отнася здраво ебане)

Ани стана от леглото , а Марко дръпна Лара за ръката и тя се отпусна на една страна на леглото като краката и се кръстосаха безжизнено. Марко я обърна да легне по гръб и вдигна отпустнатите и крака на леглото след което ги раздалечи максимално на страни така че единият отново падна на пода. Лора гледаше с празен поглед в тавана. Той се качи на леглото между разтворените и бедра и легна върху и. Целуна я но тя не реагира , бе изпаднала вече в ступор от рохипнолът.
– Абе тя е като умряла – извърна се той към сестра си .
– Еби я бе – отвърна тихо Ани. Тя също бе много възбудена и с интерес наблюдаваше ставащото. Брат и бръкна между краката си , Цялата публикация „Ученици чукат класната – част 2 (Упоената учителка отнася здраво ебане)“

Ученици чукат класната – част 1

Лора Господинова неохотно се бе съгласила да отиде на посещение на двама от учениците си. Близнаците , момче и момиче не бяха идвали от близо две седмици на училище . Днес директорката я бе повикала след часовете и с нетърпящ възражение глас и бе казала  че е нейно задължение да отиде и да види какво става с тях. Лора по всяка вероятност не би имала нищо против ако  седмокласниците  не живееха в ромската махала. Беше краят на февруари и въпреки че бе 2 след обяд  все още беше студено „За мой късмет“ помисли тя ,докато ходеше по почти пустите улиците.  Но дори и при спорадичните разминавания жителите на махалата  видимо се учудваха да видят тази млада русокоса жена сама  да се разхожда . В началото на 30 Лора изглеждаше много по млада. Бялата кожа  на лицето и нямаше нито една бръчка,  а сините и очи искряха под ниското чело . Бе по скоро слаба висока 1 и 70 ,  а редовните посещения на фитнеса бяха стегнали безупречното и тяло. Бе обута с черни боти и сини дънки,  нагоре носеше средно дълго черно палтенце  което правеше контраста с лицето и още по ярък.

Към 15 часа  беше пред дома на близнаците. Къщата бе двуетажна  с подържана фасада. Лора позвъни на вратата и след малко се показа  непозната жена окол нейната възраст. Както в последствие учителката разбра това бе майката на Ани и Марко -близнаците.  След като разбра че това е учителката на децата и тя охотно я покани  да влезе. Къщата бе добре подредена , мебелите бяха нови и скъпи. „ Очевидно не страдат от липса на пари“ помисли си Лора.  Жената и направи кафе и и заразказва че сега са си дошли с мъжа си  от чужбина и затова децата си стояли вкъщи и не ходели на училище. Те поговориха около 10 минути когато се появиха близнаците . За разлика от майка си те въобще не се зарадваха на класната, а Ани видимо се навъси срещу и. Майка им само че я беше поканила и те нямаше какво да направят. Лора поседя още 20 минути и каза че е време да си ходи но майката настоя да и покаже как са ремонтирали стайте на децата и учителката я последва на горния етаж. Цялата публикация „Ученици чукат класната – част 1“