Ученици чукат класната – част 2 (Упоената учителка отнася здраво ебане)

Ани стана от леглото , а Марко дръпна Лара за ръката и тя се отпусна на една страна на леглото като краката и се кръстосаха безжизнено. Марко я обърна да легне по гръб и вдигна отпустнатите и крака на леглото след което ги раздалечи максимално на страни така че единият отново падна на пода. Лора гледаше с празен поглед в тавана. Той се качи на леглото между разтворените и бедра и легна върху и. Целуна я но тя не реагира , бе изпаднала вече в ступор от рохипнолът.
– Абе тя е като умряла – извърна се той към сестра си .
– Еби я бе – отвърна тихо Ани. Тя също бе много възбудена и с интерес наблюдаваше ставащото. Брат и бръкна между краката си , Цялата публикация „Ученици чукат класната – част 2 (Упоената учителка отнася здраво ебане)“